Bura - Poslovno i individualno savjetovanje

Individualno savjetovanje

Nudim usluge savjetovanja po principima Kognitivno bihevioralne terapije i Terapije usmjerene na suosjećanje, kao i grupne radionice za organizacije.

Helena Rašić

Žena
iza Bure

Helena Rašić je magistrirala psihologiju, a edukaciju iz psihoterapijskih pravaca započela je kroz Kognitivno bihevioralnu terapiju. Pronašla se u Terapiji usmjerenoj na suosjećanje gdje se uključuje u daljnju edukaciju i superviziju. Pohađala je niz edukacija, uključujući mindfulness, mobbing, asocijativne karte, EMDR lvl 1, partnersko savjetovanje a trenutno se educira iz seksualne terapije. Poseban naglasak stavlja na rad s osobama i parovima koji prolaze kroz medicinski potpomogutnu oplodnju, nose se s problemom neplodnosti ili gubitkom trudnoće, a o savjetovanju neplodnih osoba i parova drži i edukaciju za stručnjake. Radi i s odraslim neurodivergentnim osobama. Trenutno iskušava sreću u poduzetništvu i otkriva da vrijedi "Fortuna audaces iuvat".

Više o meni