Burin

Burin je nestašni dječak noći koji se igra na obalama Jadrana. Kad se sunce skrije i more umiri, on se tiho izvuče iz planinskih kolijevki i pohiti prema moru. Sa smiješkom na licu, burin trči kroz borove šume, šuška lišćem i škaklja površinu vode. On je vedar i hladan, poput dječje ruke koja se pruža u dodir s valom. Ne umara se, veselo skakuće od vala do vala, šireći osvježenje i mir dok se obala polako uspavljuje pod njegovim blagim dodirima. Burin je mladi čuvar jadranskih snova, čija igra traje sve do prvih zraka sunca.

Žene iza Burina

Helena Rašić

Psihologinja, edukatorica i osnivačica Bura savjetovanja s bogatim iskustvom rada sa ženama i parovima koji se liječe od neplodnosti te odraslim neurodivergentnim osobama. Saznajte više

Darja Tadić

Psihologinja, edukantica kognitivno bihevioralne terapije koja radi primarno s djecom i adolescentima, uz poseban fokus na neurodivergentne osobe. Saznajte više