Usluge i cijene Burina

Nudimo usluge psihološkog savjetovanja i tretmana djece i adolescenata, savjetovanja roditelja, edukacija za stručnjake, predavanja i radionica za različite klijente.

Savjetovanje

Pružamo usluge savjetovanja i psihološkog tretmana djece i adolescenata po principima Kognitivno bihevioralne terapije, uz primjenu različitih tehnika ovisno o individualnim potrebama djece i adolescenata.

Radimo s neurodivergentnom djecom i adolescentima afirmativno, uvažavajući individualne potrebe svakog djeteta.

Jedan termin traje 50 minuta. Cijena termina je 50 EUR.

Predbilježite se za svoj termin već sada!

Savjetovanje roditelja

Pružamo usluge savjetovanja roditelja vezano za teškoće u odgoju i pružanju podrške djeci. Savjetovanje se provodi u maksimalno 3 termina ukoliko djeca nisu u tretmanu.

Jedan termin traje 50 ili 90 minuta. Cijena termina je 50 ili 90 EUR.

Savjetovanje se provodi uživo ili online.

Predbilježite se za svoj termin već sada!

Neurodivergentnost u fokusu – edukacija

U suradnji s Centrom Madrugada i EmotiCorom, Bura nudi cjelovitu edukaciju o radu s neurodivergentnim odraslim osobama i djecom.

Radionice

Bura nudi različite radionice iz više područja. S obzirom da je svaka radionica individualno kreirana za klijente, ona može obuhvaćati više različitih područja.