Darja Tadić

Darja Tadić je magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Činitelji pretjeranog igranja videoigara“. Već tijekom studija započela je sa savjetodavnim radom u okviru volontiranja na Hrabrom telefonu. Stručnu praksu odradila je u sklopu PB Sveti Ivan gdje se upoznala sa psihodijagnostikom i grupnim terapijama. Provela je 7 godina u području organizacijske psihologije, a posebno se specijalizirala u području selekcije u IT sektoru.

Završila je dva stupnja kognitivno-bihevioralne terapije i trenutno iščekuje upis zadnjeg supervizijskog stupnja, a za to vrijeme produbljuje znanja o specifičnim pristupima i tehnikama za rad s djecom i adolescentima. Analitičnost kognitivno bihevioralne terapije ju je odmah privukla, a sad kontinuirano istražuje sve što joj može pomoći u praktičnom radu s klijentima.

Psihologiji ju je klišejski privukla želja za stvaranjem boljeg svijeta, a zadržala izazovnost poziva i potreba za stalnim radom na sebi i učenjem kako bi opravdala povjerenje klijenata.

Bura savjetovanju pridružuje se 2024. godine gdje će primarno raditi s djecom i mladima, uz poseban fokus na neurodivergentne osobe.