Burinov blog

I došao je… Burin

Autor: Helena Rašić Objavljeno: 12. svibnja 2024.

Burin je nestašni dječak noći koji se igra na obalama Jadrana. Kad se sunce skrije i more umiri, on se tiho izvuče iz planinskih kolijevki i pohiti prema moru. Sa smiješkom na licu, burin trči kroz borove šume, šuška lišćem i škaklja površinu vode. On je vedar i hladan, poput dječje ruke koja se pruža u dodir s valom. Ne umara se, veselo skakuće od vala do vala, šireći osvježenje i mir dok se obala polako uspavljuje pod njegovim blagim dodirima. Burin je mladi čuvar jadranskih snova, čija igra traje sve do prvih zraka sunca.

Od sada, u okviru Bura savjetovanja i pod okriljem Burina, možete potražiti usluge psihološkog tretmana i savjetovanja djece i adolescenata. Sve informacije pronađite na našim web stranicama ili nas kontaktirajte na burin@budibura.hr.