Usluge i cijene

Nudimo usluge individualnog savjetovanja, edukacija za stručnjake, sudjelovanja u pisanju edukativnih brošura i publikacija, predavanja i radionica za različite klijente.

Savjetovanje

Pružam usluge savjetovanja po principima Kognitivno bihevioralne terapije i Terapije usmjerene na suosjećanje. Savjetovanje je dostupno online ili uživo.

  • Jedan termin traje 50 ili 90 minuta. Cijena termina je 50 ili 90 EUR.
  • EMDR tretman traje 90 minuta i cijena je 90 EUR.
  • Partnersko savjetovanje traje 90 minuta i cijena je 90 EUR.
  • Savjetovanje prije donacije gameta u MPO postupku (po zahtjevu HZZO) traje 90 minuta, sudjeluju oba partnera i cijena je 90 EUR
  • Savjetovanje prije donacije spermija za žene samice u MPO postupku traje 90 minuta. Cijena termina je 90 EUR.

Predbilježite se za svoj termin već sada!

Edukacija Savjetovanje u (ne)plodnosti

Bura nudi edukaciju za stručnjake. Pročitajte više o edukaciji Savjetovanje u (ne)plodnosti i prijavite se za sudjelovanje.

Neurodivergentnost u fokusu – edukacija

U suradnji s Centrom Madrugada i EmotiCorom, Bura nudi cjelovitu edukaciju o radu s neurodivergentnim odraslim osobama i djecom.

Gubitak trudnoće: savjetovanje i podrška

Bura nudi edukaciju o radu s gubitkom trudnoće, koja uključuje teorijsku osnovu i primjere tehnika za praksu. Pročitajte više o edukaciji i prijavite se za sudjelovanje.

Radionice

Bura nudi različite radionice iz više područja. S obzirom da je svaka radionica individualno kreirana za klijente, ona može obuhvaćati više različitih područja.

Publikacije

Do sada sam sudjelovala u izradi više različitih publikacija iz više područja. I dalje aktivno sudjelujem u izradi brošura i priručnika.