Uvodnik

Individualno savjetovanje

Nudim usluge savjetovanja po principima Kognitivno bihevioralne terapije i Terapije usmjerene na suosjećanje, kao i grupne radionice za organizacije.